Privacyverklaring

José Steer, Bedrijfsmaatschappelijk Werk, Coaching en Counseling, gevestigd aan Raphaelstraat 10 huis, 1077PR Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoongegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring

Contactgegevens
Raphaelstraat 10 hs
1077PR Amsterdam
+31683594704
info@josesteer.com
www.josesteer.com

José Steer is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming, zij is te bereiken via info@josesteer.com

José Steer Bedrijfsmaatschappelijk Werk Coaching en Counseling verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16.

Waarom we gegevens nodig hebben

José Steer Bedrijfsmaatschappelijk Werk Coaching en Counseling verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • contact met je op te kunnen nemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • het afhandelen van je betaling
Hoe lang we gegevens bewaren

José Steer Bedrijfsmaatschappelijk Werk Coaching en Counseling zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent binnen vier weken na afsluiting van het begeleidingstraject

Delen met anderen

José Steer Bedrijfsmaatschappelijk Werk Coaching en Counseling deelt jouw gegevens niet met derden zonder je toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. José Steer Bedrijfsmaatschappelijk Werk Coaching en Counseling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

José Steer Bedrijfsmaatschappelijk Werk Coaching en Counseling gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@josesteer.com. José Steer Bedrijfsmaatschappelijk Werk Coaching en Counseling zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging

José Steer Bedrijfsmaatschappelijk Werk Coaching en Counseling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@josesteer.com.

Wil je meer weten?
Bel gerust om je vragen te stellen.

José Steer
Raphaëlstraat 10 huis
1077 PR Amsterdam

3/1 61 Kersland Street
G12 8BS Glasgow
United Kingdom

Meer informatie kun je opvragen:
Telefonisch: M +31683594704
Per mail: info@josesteer.com
LinkedIn

BTW-nummer: NL001612772B11
KvK-nummer: 65185927